Historik

Simrishamnsbanan har gamla anor. Tåglinjen mellan Simrishamn och Tomelilla öppnades 1882.  Tio år senare startade trafiken mellan Malmö och Dalby, och efter ytterligare ett år kopplades Dalby och Tomelilla ihop. Därmed var sträckan Malmö-Simrishamn komplett, och förblev så i närmare sjuttio år.

Sedan drabbades även Simrishamnsbanan av järnvägsdöden. Persontrafiken mellan Malmö och Tomelilla lades ner 1970. Sträckan Simrishamn-Tomelilla klarade sig och finns fortfarande kvar, trots nedläggningshot på 1980-talet.
Mellan Malmö och Brågarp (östra Staffanstorp) behölls spåren för godstrafik. Den delen av banan stängdes för trafik 1999 men återinvigdes efter upprustning 2001.

Titta på ritningar över Simrishamnsbanan från 1892

På ritningarna är det ursprungliga banbyggnadsförslaget markerat med svart linje och den sträckning som kom att byggas är röd. Lägg märke till de stora skillnaderna mellan förslagen vid Staffanstorp.

Malmö bangård - Bulltofta (pdf-fil, 484 kb)
Sege - Görslöf (pdf-fil, 451 kb)
Djurslöf - Staffanstorps station (pdf-fil, 507 kb)
Staffanstorps station - Kyrkheddinge (pdf-fil, 522 kb)
Wallby - Dalby (pdf-fil, 511 kb)