Vilka står bakom simrishamnsbanan.com?

Bakom Simrishamnsbaneprojektet står Nätverket Simrishamnsbanan. I nätverket ingår representanter från Skånetrafiken samt från de sex kommuner där tåguppehåll planeras: Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp och Tomelilla.
En arbetsgrupp har utsetts med representanter från de sex kommunerna samt Skånetrafiken och Länsstyrelsen, vilket speglar en bred enighet om att regional tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn är en angelägenhet för hela Skåne.

Kommunstyrelserna i kommunerna har tillsammans med Skånetrafiken avgivit en gemensam avsiktsförklaring som i korthet innebär att:

  • parterna ska verka för att Simrishamnsbanan byggs ut för högklassig eldriven regionaltågstrafik


  • tillväxten i Öresundsregionen ska spridas till östra Skåne, arbetsmarknaderna ska vidgas, näringslivet stimuleras och transportsystemet miljöanpassas.

Även Länsstyrelsen har ställt sig bakom avsiktsförklaringen.

Det finns dessutom tre ekonomiska avsiktsförklaringar, där Region Skåne samt kommunerna längs Simrishamnsbanan tar på sig ansvaret att delfinansiera banan.

Samtliga avsiktsförklaringar går att ladda ner i sin helhet från vårt bibliotek.