< På utflykt längs banan
2012-11-09 

100 000 fler skåningar - om nio år

En ny prognos från Region Skåne visar att befolkningen kommer att öka kraftigt i länet inom de kommande åren. Enligt prognosen är Simrishamn den enda kommunen som faktiskt kommer att minska sin folkmängd. Att Simrishamnsbanan kommer till stånd blir därför viktigt för att motverka trenden och möjliggöra enkel och snabb pendling.

Läs artikel om Region Skånes prognoser i Metro [121108] här »