< Samråd om Simrishamnsbanan
2013-06-04 

Regionen prioriterar Simrishamnsbanan

Region Skåne presenterar nu sin lista över prioriterade satsningar på infrastruktur för åren 2014-2025. På listan återfinns Simrishamnsbanan. 

Behovet av investeringar uppgår till drygt 36 miljarder kronor. Investeringarna är nödvändiga för att undvika flaskhalsar för godstrafiken och den omfattande arbetspendlingen.

Läs mer på Region Skånes webbsida här »