< Regionen prioriterar Simrishamnsbanan
2013-06-19 

Regionen uttalar sig om Trafikverkets förslag

Trafikverket har nu presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet och här saknas pengar för bl.a. Simrishamnsbanan. Mats Petersson, chef enheten för infrastruktur i Region Skåne, framhåller nu behovet av att tydliggöra hur utbyggnaden av bl.a. Simrishamnsbanan ska ske. 

Läs mer på Region Skåne här »