< 100 000 fler skåningar - om nio år
2013-02-26 

Samråd om Simrishamnsbanan

Just nu pågår järnvägsutredningen där Trafikverket studerar förutsättningarna för en modern järnväg mellan Malmö och Simrishamn.

I planeringen av Simrishamnsbanan studerar Trafikverket och utformar alternativ för den framtida järnvägens sträckning. För vissa av tätorterna där tåget ska stanna finns flera alternativ för placering av stationen. Mellan tätorterna varierar antalet alternativ för järnvägens dragning genom landskapet. På vissa sträckor planeras banan att i stort sett gå i sin nuvarande sträckning, och på andra sträckor finns flera alternativ.

Samråd genomförs under större delen av planeringen och omfattar många olika aktiviteter, såväl formella som informella. Nästa samrådsaktivitet är öppet hus med utställning och presentation. Trafikverket berättar om vad de vet just nu när det gäller järnvägsutredning, landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning.

Du är välkommen till öppet hus på följande orter:

 • Tomelilla 6/3 kl 15–20, Folkets park.
  Presentation kl 16 och 18.30.
 • Sjöbo 7/3 kl 15–20, sessionssalen kommunhuset.
  Presentation kl 16 och 18.30.
 • Veberöd 12/3 kl 16–20, matsalen Svaleboskolan.
  Presentation kl 16.30 och 18.30.
 • Dalby 13/3 kl 15.30–20, aulan Nyvångskolan.
  Presentation kl 16 och 18.30.
 • Staffanstorp 20/3 kl 15–20, samlingslokalen S:t Staffans församlingsgård.
  Presentation kl 16 och 18.30.
 • Malmö 21/3 kl 15–20, Dalhem, Kirsebergs fritids- och kulturhus.
  Presentation kl 16 och 18.30.

Under mars 2013 kommer det även att finnas möjlighet att lägga in synpunkter direkt i en karta på projektets webbplats på Trafikverket.se. Det Trafikverket framför allt behöver information om är platser som är viktiga för dig! Så, har du inte möjlighet att delta vid något av ovanstående mötestillfällen - tag chansen att lämna dina synpunkter här »

Läs Trafikverkets inbjudan i sin helhet här »