< Drömmen om järnväg fortsatt stark
2014-06-04 

Slutgiltigt besked i höst

Trafikverket genomför just nu en ny omgång samrådsmöten för att presentera framkomna resultat av pågående utredning. Vid samrådsmötet i Staffanstorp i början av juni framkom det bl.a. att utredningen förordar att Simrishamnsbanan bör följa den gamla banans sträckning genom Staffanstorp. 

Trafikverkets slutgiltiga ställningstagande kommer att presenteras i höst. 

Läs mer om samrådsmötet på Skånskan.se.