< Boktips
2015-03-04 

Trafikverket fastslår: Central dragning genom Veberöd och Staffanstorp

Trafikverket har tagit beslut avseende Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla. Beslutet innebär att planläggningen av projektet avbryts och att avgränsningen av riksintresset Simrishamnsbanan justeras till att omfatta det valda lokaliseringsalternativet. Den justerade korridoren redovisas på kartor. Beslutet och kartor finns publicerat på Trafikverkets webbsida här »