< OECD rekommenderar bättre pendling
2012-08-13 

Veberöd hoppas på Simrishamnsbanan

En utbyggd Simrishamnsbana skulle betyda mycket för Veberöd. Exempelvis halveras restiden med kollektivtrafik till Malmö högskola – från 48 till 24 minuter.

Konsultföretaget Oxford Research har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun genomfört en analys av möjligheterna till näringslivsutveckling i Veberöd. Och resultatet visar att en utbyggd Simrishamnsbana skulle betyda mycket för orten. Bland annat framkommer det att arbetsmarknaden inom 30 minuters resa för Veberödsborna ökar från 26 743 till 105 415 arbetstillfällen.

Läs rapporten Näringslivsutveckling i Veberöd på Oxford Researchs webbplats här »

Läs Sydsvenskans artikel [120805] om studien här »