Nyhetslistning

2002-12-09

Ny presskonferens: ”Simrishamnsbanan samhällsekonomiskt intressant”

Med ett breddat synsätt blir Simrishamnsbanan samhällsekonomiskt intressant. Det visar den stråkstudie för sträckan Dalby-Simrishamn som presenterades för politiker, journalister och andra intresserade vid en presskonferens i...Läs mer

Läs mer

2002-10-29

Ny stråkstudie: Sträckan Dalby-Simrishamn blir samhällsekonomiskt lönsam

En preliminär version av en ny stråkstudie har presenterats för berörda politiker och tjänstemän. Studien visar enligt ett breddat synsätt att sträckan Dalby-Simrishamn kommer att bli samhällsekonomiskt lönsam. ...Läs mer

Läs mer

2002-10-22

Banverket: ”Vi har inte valt bort Simrishamnsbanan”

Region Skåne och de skånska kommunerna har träffat representanter för Banverket och diskuterat banhållningsplanen. Det framkom att Simrishamnsbanan visserligen hamnat utanför planen, men bara med en hårsmån. Beskedet från...Läs mer

Läs mer

2002-10-17

Ingen Simrishamnsbana i banhållningsplanen

Banverket har presenterat sin preliminära banhållningsplan, dvs investeringsplan, som sträcker sig fram till och med 2015. I planen saknas Simrishamnsbanan helt - även sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby. Läs även...Läs mer

Läs mer

2002-08-30

Presskonferens – nätverket presenterar sina argument

Vid en uppmärksammad presskonferens presenterade nätverket sina argument för Simrishamnsbanan. Läs mer om presskonferensen. Läs mer

Läs mer

2002-05-06

Nätverket Simrishamnsbanan bildas

Nätverket Simrishamnsbanan bildas av representanter från Skånetrafiken samt de sex kommuner där tåguppehåll planeras. Senare bildas även en operativ processgrupp där även Länsstyrelsen är representerad. Läs mer

Läs mer