Nyhetslistning

2003-12-19

Överenskommelse om tidigareläggning av vissa infrastrukturinvesteringar.

Överenskommelse om tidigareläggning av vissa infrastrukturinvesteringar. Pressmeddelande från Näringsdepartementet (extern länk). Läs mer

Läs mer

2003-11-25

Ulrica Messing kommenterar Järnvägsutredningens förslag.

Ulrica Messing kommenterar Järnvägsutredningens förslag. Läs mer

Läs mer

2003-08-28

Namnet Simrishamnsbanan

Vi har noterat i olika sammanhang att inför invigningen av den nya elektrifierade järnvägen mellan Ystad och Simrishamn via Tomelilla använder banverket namnet ”Simrishamnsbanan”. Simrishamnsbanan är den historiska...Läs mer

Läs mer

2003-06-26

Oacceptabelt att stryka Simrishamnsbanan ur Banhållningsplanen

"-Det är helt oacceptabelt att Banverket strukit de 100 mkr som var avsatta för Simrishamnbanan, etapp 1, sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby i Banhållningsplanen säger Lennart Prytz, kommunstyrelsens ordförande i Lund och...Läs mer

Läs mer

2003-06-25

Inga pengar till järnvägen Staffanstorp - Dalby.

Järnvägen Staffanstorp - Dalby finns inte med i vår nya Framtidsplan, meddelar chefen för Banverkets Södra banregion, Caroline Ullman-Hammer. Detta trots att de berörda kommunerna har visat ett stort engagemang i järnvägen bl...Läs mer

Läs mer

2003-05-19

"Simrishamnsbanan - en satsning som betalar sig"

År 2000 pendlade nästan 1,2 miljoner människor eller 29 procent av den arbetande befolkningen över en kommungräns. Det finns tydliga samband mellan bra arbetsmarknad, befolkningsutveckling och pendling samt mellan goda...Läs mer

Läs mer

2003-03-07

Viktigt beslut för Simrishamnsbanan: Regeringen säger ja till Citytunneln

Regeringen har beslutat att ge tillåtlighet enligt miljöbalken till Citytunneln i Malmö. Beskedet innebär att arbetet med projektet nu övergår i en konkret fas. Det är ett viktigt beslut, eftersom Citytunneln skapar goda...Läs mer

Läs mer