Nyhetslistning

2004-05-03

Gott och blandat om infrastrukturplanerna för 2004 till 2015

Regeringen presenterade den 17:e februari tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna en överenskommelse om väg- och järnvägsinvesteringar för planperioden 2004-2015. Överenskommelsen innefattar beslut om de...Läs mer

Läs mer

2004-03-05

Nu har beslutet om den första etappen av Simrishamnsbanan tagits.

Nu har beslutet om den första etappen av Simrishamnsbanan tagits.Ny ordalydelse i Framtidsplanen. Läs mer i näringsdepartementets pressmeddelande: Malmö-Staffanstorp-Dalby, 100 miljoner kronor 2010-2015....Läs mer

Läs mer

2004-02-17

Simrishamnsbanan är med i regeringens infrastrukturplan!

Nu är första etappen av Simrishamnsbanan, ett enkelspår Malmö-Staffanstorp i hamn. Regeringen kom under tisdagkvällen överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna om väg- och järnvägsinvesteringar för planperioden...Läs mer

Läs mer

2004-01-28

Framtidsplanen - beslut väntas inom en snar framtid

Snart fattar regeringen beslut om framtidsplanerna för investeringar i vägar och järnvägar i vårt avlånga land. Även om planerna kommer att revideras om några år, så styr regeringsbeslutet Banverket och Vägverket i deras...Läs mer

Läs mer

2004-01-25

Lånefinansiering möjlig - 17 miljarder avsatta för järnvägsprojekt

Det finns sjutton miljarder kronor avsatta för lånefinansiering av järnvägsprojekt fram till 2015. Staten har säkrat pengarna, så att även om statsbudgeten tryter finns pengarna till investeringarna. För de projekt man...Läs mer

Läs mer

2004-01-23

Ulrica Messing vill se fortsatt avreglering.

Ulrica Messing vill se fortsatt avreglering. Läs mer

Läs mer

2004-01-09

Goda chanser till statsbidrag för utbyggnad.

Goda chanser till statsbidrag för utbyggnad. Läs mer

Läs mer