Nyhetslistning

2005-11-30

Banverket storsatsar sträckan Tomelilla-Simrishamn

Tågresandet på Österlen ökar som aldrig förr. Antalet resor har nästintill tredubblats de senaste fyra åren och den gamla järnvägen från 1800-talet mellan Tomelilla och Simrishamn är nu i behov av en ordentlig restaurering. Under...Läs mer

Läs mer

2005-11-14

Stor uppslutning vid Banverkets samrådsmöten - Många intresserade av sträckningen mellan Malmö-Staffanstorp-Dalby

Det var trångt vid Banverkets samrådsmöte i Staffanstorp torsdagskvällen den 10 november. Det kom uppemot 150 personer till Stora salen i församlingshemmet för att få information om förstudien kring den planerade järnvägen. Flera...Läs mer

Läs mer

2005-11-02

Banverket bjuder in till möte – Allmänheten kommer till tals och informeras om sträckningen Malmö-Staffanstorp-Dalby.

Arbetet med förstudien har börjat och för att informera kring vad som är på gång samt starta en dialog med allmänheten bjuder Banverket in till samrådsmöten. Totalt kommer det att genomföras tre möten under november månad. Mötena...Läs mer

Läs mer

2005-09-27

Diskussionen gick som på räls - Enad front inför det fortsatta arbetet med Simrishamnsbanan

Den 23:e september samlades politiker och tjänstemän från berörda kommuner, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken och Länsstyrelsen i Rådhuset i Staffanstorp för att diskutera viktiga frågeställningar inför det kommande arbetet...Läs mer

Läs mer

2005-09-26

Dyr bensin kan ge skjuts åt Simrishamnsbanan

Dyr bensin kan ge skjuts åt Simrishamnsbanan, Ystads Allehanda Riksdagskvinnan Karin Svensson Smith gästade Sjöbo och uppmanade åhörarna att fortsätta kämpa för att få till stånd en Simrishamnsbana. Läs mer

Läs mer

2005-09-23

Möte mellan berörda parter i Rådhuset i Staffanstorp.

Händelsen uppmärksammas bland annat av Sydnytt. Ladda ner fullständigt program (pdf-format). Ladda ner deltagarlista (pdf-format). Läs mer

Läs mer

2005-09-12

Simrishamnsbanan - lokal satsning eller snabb regional länk?

Bör Simrishamnsbanan ses som en lokal satsning eller en snabb regional länk? Frågan är svår då det finns många olika åsikter om vad som är det rätta svaret. Med syfte att belysa de olika synsätten samlas berörda kommuner,...Läs mer

Läs mer

2005-08-16

Tilldelningsbeslut offentliggjort

Sökandet efter en konsult som ska genomföra förstudien är nu över. Tilldelningsbeslutet har offentliggjorts och den vinnande konsulten är ÅF med Johan Meurling som uppdragsansvarig. Förstudien kommer att inledas med ett...Läs mer

Läs mer

2005-06-08

Stationen som ett nav i stadsbyggandet

Staffanstorps kommun håller just nu på att handla upp ett antal utredningar som ska ge kommunen idéer och uppslag i förstudiearbetet. Hållplatser i Staffanstorp En av utredningarna riktar fokus på hållplatser i Staffanstorp....Läs mer

Läs mer

2005-05-02

Staffanstorp & Dalby - i väntan på tåget

Förväntningarna är höga från Staffanstorp och Dalby i väntan på att etapp ett av Simrishamnsbanan ska byggas. På båda orterna planerar man nu för tågets ankomst och en stor del av detta planeringsarbete handlar om hur...Läs mer

Läs mer

Visar resultat 1 till 10 av 13
<< Första < Föregående 1-10 11-13 Nästa > Sista >>