Nyhetslistning

2006-11-21

Den där timmen är magisk

Visionen om att ta sig med Pågatåg mellan Malmö och Simrishamn på 57 minuter. Sex skånska kommuner plus Region Skåne är fast beslutna om att det skall bli verklighet. Läs Skånetrafikens artikel om Simrishamnsbanan i Raka vägen...Läs mer

Läs mer

2006-10-23

Simrishamnsbanan värderas högt

Drygt åtta av tio anser att Simrishamnsbanan är ett bra och viktigt initiativ. Det visar den undersökning som genomförts för nätverket Simrishamnsbanan.com. Initiativet att återuppta spårburen tågtrafiken mellan...Läs mer

Läs mer

2006-10-13

Tjuvstart på Simrishamnsbanan

Den 18 juni satte ett omfattande banarbete igång på sträckan Tomelilla-Simrishamn. Syftet var att höja standarden – och få samma standard som eftersträvas på hela Simrishamnsbanan. Den 4 september var banarbetet färdigt och...Läs mer

Läs mer

2006-06-15

Förstudien färdig

Förstudien om järnvägen mellan Malmö – Staffanstorp – Dalby är nu klar. Läs Banverkets pressmeddelande (pdf-format) Läs mer

Läs mer

2006-05-04

Enighet kring centralt stationsläge i Sjöbo

Det kom många besökare till planeringsdagen för Simrishamnsbanan i Sjöbo den 22 mars. Representanter från Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommun var där. Även Länsstyrelsen och Skånetrafiken var närvarande; samtliga för att...Läs mer

Läs mer

2006-03-17

Stationsläget - en central fråga i Sjöbo

Var man ska placera stationerna är en viktig och debatterad fråga bland samtliga kommuner som berörs av Simrishamnsbanan. I Sjöbo går åsikterna isär rörande stationslägesplaceringen och en utredning genomförd av Stellan...Läs mer

Läs mer

2006-02-01

Kommunikationen mellan Dalby och Lund - viktigt för hela Simrishamnsbanan

Banverket är i full gång med förstudien för sträckan Malmö-Dalby, första etappen på Simrishamnsbanan. Många av Dalbys invånare arbetspendlar dock till Lund och ser därför dessa kommunikationsstråk som minst lika viktiga för...Läs mer

Läs mer