Nyhetslistning

2007-10-15

Simrishamnsbanan som OPS-projekt

Banverket överlämnade sitt förslag till reviderad Framtidsplan till regeringen i juni och Simrishamnsbanan var då ett av många projekt som inte fick vara kvar i planen. Banverkets beslut om att stryka Simrishamnsbanan väckte...Läs mer

Läs mer

2007-06-19

Staffanstorp och Lund vill starta Simrishamnbanebolag

Kommunstyrelsernas arbetsutskott i Staffanstorp och Lund har båda ställt sig bakom förslaget att starta ett Simrishamnsbanebolag för att få igång byggandet av järnvägen Malmö-Staffanstorp-Dalby. ”Vi har tröttnat på...Läs mer

Läs mer

2007-06-11

Starka reaktioner på Banverkets förslag till reviderad Framtidsplan

Regeringen har gett Banverket i uppdrag att föreslå en revidering av befintlig Framtidsplan för perioden 2004-2015, dvs. den plan där första etappen av Simrishamnsbanan finns med. Bakgrunden till revideringen är att...Läs mer

Läs mer

2007-03-12

Förstudien är färdig

Nu har Banverket avslutat förstudien för etapp 1 av Simrishamnsbanan - järnvägen mellan Malmö och Dalby. Banverkets förslagshandling har varit ute på remiss under sommaren och hösten 2006 hos berörda kommuner, länsstyrelse och...Läs mer

Läs mer

2007-03-05

Vem vill dansa med oss?

Kommunalrådet Anders Rubin undrade vem som vill dansa med kommunerna när de bjuder upp till dans om hur Simrishamnsbanan skall finansieras. Något svar på den frågan fick kommunledningarna utefter banan inte när de under fredagen...Läs mer

Läs mer

2007-01-12

Simrishamnsbanan - lockade många under VTI-dagarna i Linköping

Intresset var stort när Simrishamnsbanan presenterades på årets Transportforum i Linköping den 10-11 januari. Transportforum - Nordens största årliga konferens för transportsektorn - är numera en institution. Här samlas hela...Läs mer

Läs mer