Nyhetslistning

2008-11-04

Socialdemokraterna i ny motion: - Förverkliga Simrishamnsbanan!

Efter socialdemokraternas utspel i Dalby presenteras nu en motion för att skynda på förverkligandet av Simrishamnsbanan. Vid en presskonferens i Dalby (se nyhet från 081006) presenterade socialdemokraterna i Region Skåne...Läs mer

Läs mer

2008-10-17

Fler röster gör sig hörda

Allt fler höjer rösten för att Simrishamnsbanan ska förverkligas. Senast ut är Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg som i en debattartikel i Sydsvenskan framhåller Simrishamnsbanans vikt för tillväxten. I en...Läs mer

Läs mer

2008-10-06

Socialdemokraterna: - Förverkliga Simrishamnsbanan!

Vid en presskonferens i Dalby presenterade socialdemokraterna ett initiativ för att skynda på förverkligandet av Simrishamnsbanan. Socialdemokraterna i Malmö, Lund, Staffanstorp, Burlöv, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn samt...Läs mer

Läs mer

2008-09-24

Simrishamnsbanan är avgörande för framtida utveckling

Prognoserna pekar på ett sexdubbelt tågresande år 2037. Det innebär 180 miljoner resor jämfört mot dagens 30 miljoner. Spårtrafiken i Skåne måste utvecklas och Simrishamnsbanan är en av fyra prioriterade satsningar som...Läs mer

Läs mer

2008-03-20

Simrishamnsbanebolaget presenteras vid samnordiskt seminarium

Göran Berggren, strategisk planeringschef i Staffanstorps kommun och stark drivkraft bakom Simrishamnsbanan, har nyligen medverkat vid ett samnordiskt seminarium i Stockholm. Inför en intresserad publik berättade han om...Läs mer

Läs mer

2008-01-25

Vi behöver bättre järnväg nu – och fakta talar för det

Att investera i väg är mer lönsamt än att investera i tåg säger Anders Borg. Jo, jo, det beror ju på hur man räknar. En stor del i de samhällsekonomiska kalkylerna utgörs av tidsvärdena. Ju större sammanlagd tidsvinst för...Läs mer

Läs mer