Nyhetslistning

2009-12-09

Ny chans för Simrishamnsbanan

Michael Sandin, Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, skriver i ett pressmeddelande att Citytunnelns ekonomiska överskott bör användas till att finansiera en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Den 4 december träffades...Läs mer

Läs mer

2009-11-23

Förverkliga Simrishamnsbanan – Del 2

Regionstyrelsen har behandlat ärendet om förverkligandet av Simrishamnsbanan – och föreslår nu att regionfullmäktige bifaller motionen. I oktober 2008 höll socialdemokraterna i kommunerna mellan Malmö och Simrishamn samt...Läs mer

Läs mer

2009-10-30

Motion om utbyggnad

Anders Hansson (m) har lämnat in en motion till riksdagen där han förordar en utbyggnad av Simrishamnsbanan. I början av oktober lämnade Hansson in en motion till riksdagen. I motionen framhåller han en rad argument och...Läs mer

Läs mer

2009-03-11

Simrishamnsbanan – Central i Lunds översiktsplan 2010

Lund är i full gång med att ta fram en ny översiktsplan. I den samrådshandling som allmänheten nu ska tycka till om presenteras tre olika utvecklingsalternativ. I samtliga alternativ utgör Simrishamnsbanan en central del för...Läs mer

Läs mer