Nyhetslistning

2011-12-08

Med Simrishamnsbanan in i framtiden

I dagarna kommer beslutsfattare såväl i Skåne som på riksnivå att få en fin julklapp – den nya broschyren om Simrishamnsbanan. I broschyren beskrivs hur kommunerna och regionen planerar för ökad tillväxt även i de sydöstra...Läs mer

Läs mer

2011-11-16

Nu är avtalet för järnvägsutredningen undertecknat

Fredagen den 11 november var en stor dag för den framtida Simrishamnsbanan. Då undertecknades avtalet mellan Trafikverket och Region Skåne för finansieringen av järnvägsutredningen för hela sträckan Malmö-Simrishamn. De sex...Läs mer

Läs mer

2011-10-20

Trafikverket får kritik för sina beräkningsmodeller – Ny artikel i Sydsvenskan

I Sydsvenskans artikel ”Trafikverket: Tågbanan blir en ren förlustaffär (111024) kritiserar såväl Skånetrafikens Mats Améen och Michael Sandin, Staffanstorp, Trafikverkets beräkningsmodeller. Läs mera på Trafikverket: Tågbanan...Läs mer

Läs mer

2011-10-20

Handelskammaren i Skåne stöder Simrishamnbanan

I en nyligen publicerad debattartikel (Ystads Allehanda) argumenterar Gustaf Lorentz, (analytiker vid Handelskammaren i Skåne) för Simrishamnsbanan. Utan den – menar han och medförfattarna Mats Persson, Region Skåne och Uno...Läs mer

Läs mer

2011-10-12

Nu har kommunerna lämnat sina yttranden till Förstudien

Simrishamnsbanan är viktig både för regionen som helhet och för de enskilda kommunerna. Den kommer att ge fler resenärer än vad man beräknat i Förstudien och det är viktigt att man utreder hela sträckan nu. Detta är några av alla...Läs mer

Läs mer

2011-10-05

Veberöd skulle gynnas av centrumstation

En ny rapport visar att Veberöd skulle gynnas av att stationen för Simrishamnsbanan placerades centralt. En station med centralt läge skulle dels innebär att flera valde att resa kollektivt och dels att centrumhandeln blev ett...Läs mer

Läs mer

2011-08-26

Nu planerar kommunerna för den kommande Simrishamnsbanan

Bra kollektivtrafik ökar behovet av bostäder och när inflyttningen ökar till tätorterna utmed Simrishamnsbanans kommande sträckning behövs bra kollektivtrafikförbindelser. Samtliga kommuner planerar redan nu för bebyggelse i...Läs mer

Läs mer

2011-08-08

Nu har förstudien blivit e-bok!

I Veberöd drivs sedan några år ett ungdomsprojekt vars främsta syfte är att uppmuntra unga entreprenörer. Som ett resultat av denna satsning har förstudien om Simrishamnsbanan nu blivit en e-bok. Ungdomar – som idag söker det...Läs mer

Läs mer

2011-07-06

Ny rapport om behovet av infrastruktursatsningar på Österlen

Strax före midsommar presenterade Sydsvenska industri- och handelskammaren en rapport om hur man ska öka tillgängligheten i sydöstra Skåne. Det handlar både om hur man ska kunna knyta samman Ystads, Tomelillas och...Läs mer

Läs mer

2011-07-06

Förstudien ligger klar. Nu inväntas svaren senast den 26 augusti

Nu har Trafikverket avslutat sin förstudie som nu är ute på remiss till den 26 augusti. Du kan läsa om förstudien här » Läs mer

Läs mer

Visar resultat 1 till 10 av 13
<< Första < Föregående 1-10 11-13 Nästa > Sista >>