Nyhetslistning

2012-11-09

100 000 fler skåningar - om nio år

En ny prognos från Region Skåne visar att befolkningen kommer att öka kraftigt i länet inom de kommande åren. Enligt prognosen är Simrishamn den enda kommunen som faktiskt kommer att minska sin folkmängd. Att...Läs mer

Läs mer

2012-08-24

På utflykt längs banan

Järnvägsutredningens projektledare har tillsammans med ansvariga från Region Skåne och berörda kommuner besökt olika platser utmed den tilltänkta bansträckningen.Läs mer

Läs mer

2012-08-13

Veberöd hoppas på Simrishamnsbanan

En utbyggd Simrishamnsbana skulle betyda mycket för Veberöd. Exempelvis halveras restiden med kollektivtrafik till Malmö högskola – från 48 till 24 minuter. Konsultföretaget Oxford Research har på uppdrag av...Läs mer

Läs mer

2012-06-21

OECD rekommenderar bättre pendling

En ny rapport från OECD fastslår att en ökning av pendlingsmöjligheterna kommer att vara centralt för att tillhandahålla en effektiv arbetsmiljö i regionen. Region Skåne gav för två år sedan OECD (Organisation for Economic...Läs mer

Läs mer

2012-01-30

Trafikpaket till Skåne

Skånska politiker har kontaktat infrastrukturministern med förslaget att även Skåne bör få ett trafikpaket med satsningar på bl.a. järnväg – i likhet med de paket som både Stockholm och Göteborg tidigare har fått.Läs mer

Läs mer