Nyhetslistning

2011-07-06

Förstudien ligger klar. Nu inväntas svaren senast den 26 augusti

Nu har Trafikverket avslutat sin förstudie som nu är ute på remiss till den 26 augusti. Du kan läsa om förstudien här » Läs mer

Läs mer

2011-07-06

Ny rapport om behovet av infrastruktursatsningar på Österlen

Strax före midsommar presenterade Sydsvenska industri- och handelskammaren en rapport om hur man ska öka tillgängligheten i sydöstra Skåne. Det handlar både om hur man ska kunna knyta samman Ystads, Tomelillas och...Läs mer

Läs mer

2011-05-10

Nu har samråden genomförts

Under mars 2011 genomfördes samråd i Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Mötena var mycket välbesökta. Drygt hundra personer deltog vid varje tillfälle, och många synpunkter framkom. Vid dessa tillfällen presenterades bakgrunden...Läs mer

Läs mer

2011-03-07

Samrådsmöten om förstudien

Trafikverket utreder just nu möjligheterna för framtida persontrafik på Simrishamnsbanan. Med anledning av förstudien genomförs nu ett antal samrådsmöten. Just nu pågår Trafikverkets förstudie som utreder framtida ...Läs mer

Läs mer

2011-02-07

Förstudien i full gång

Konsultföretaget Atkins ska ta fram förstudien för Simrishamnsbanan mellan Dalby och Tomelilla. I slutet av 2010 stod det klart att det är det stora internationella konsultföretaget Atkins som får uppdraget att ta fram...Läs mer

Läs mer

2010-12-10

Med på banan – Nya spår efter Citytunneln

Citytunneln är inte en slutpunkt för ambitionerna inom spårburen trafik i Skåne – utan en startpunkt. Med anledning av Citytunnelns invigning arrangerades därför ett seminarium den 1 december på temat Med på Banan – Nya spår...Läs mer

Läs mer

2010-10-29

Med på Banan

Den 4 december 2010 invigs Citytunneln. Detta ska dock inte ses som en slutpunkt för ambitionerna inom spårburen trafik i sydvästra Skåne. Det utgör snarare en startpunkt. Med anledning av Citytunnelns invigning anordnar...Läs mer

Läs mer

2010-04-26

Pengar skjuts till – så att arbetet kan påbörjas

Utredningen av Simrishamnsbanan väntas kosta 15 miljoner kronor. Nu skjuter Region Skåne till sin del av den totala summan så att arbetet kan påbörjas. Av de sammanlagt 15 miljoner kronor som utredningen beräknas kosta, ...Läs mer

Läs mer

2010-04-01

Simrishamnsbanan med i regeringens infrastrukturplan!

Regeringen har nu offentliggjort beslutet om den trafikslagsövergripande nationella planen för perioden 2010-2021 – och Simrishamnsbanan finns med! I går (30 mars) presenterade regeringen satsningen på infrastruktur...Läs mer

Läs mer

2010-03-24

Järnvägsplanen för Simrishamnsbanan säkrad!

Simrishamnsbanans framtid/utbyggnad har varit ifrågasatt. Michael Sandin (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, har nu tillsammans med övriga kommuner skrivit under det avtal med Banverket och Region Skåne som säkrar...Läs mer

Läs mer

Visar resultat 21 till 30 av 88