Nyhetslistning

2010-02-12

Regeringen uppvaktas

Politiker från Region Skåne och sex av de berörda kommunerna utmed Simrishamnsbanan har uppvaktat regeringen. Målet: att få med Simrishamnsbanan i infrastrukturpropositionen. Birte Sandberg (C), förste vice ordförande i...Läs mer

Läs mer

2010-01-20

Regionen bär ansvaret

Region Skånes politiker har ett ansvar för att Simrishamnsbanan byggs tidigare än 2030. I en artikel publicerad i Ystads Allehanda [100119] framhåller Christer Akej (M), kommunalråd i Simrishamn, att Region Skånes...Läs mer

Läs mer

2009-12-09

Ny chans för Simrishamnsbanan

Michael Sandin, Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, skriver i ett pressmeddelande att Citytunnelns ekonomiska överskott bör användas till att finansiera en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Den 4 december träffades...Läs mer

Läs mer

2009-11-23

Förverkliga Simrishamnsbanan – Del 2

Regionstyrelsen har behandlat ärendet om förverkligandet av Simrishamnsbanan – och föreslår nu att regionfullmäktige bifaller motionen. I oktober 2008 höll socialdemokraterna i kommunerna mellan Malmö och Simrishamn samt...Läs mer

Läs mer

2009-10-30

Motion om utbyggnad

Anders Hansson (m) har lämnat in en motion till riksdagen där han förordar en utbyggnad av Simrishamnsbanan. I början av oktober lämnade Hansson in en motion till riksdagen. I motionen framhåller han en rad argument och...Läs mer

Läs mer

2009-03-11

Simrishamnsbanan – Central i Lunds översiktsplan 2010

Lund är i full gång med att ta fram en ny översiktsplan. I den samrådshandling som allmänheten nu ska tycka till om presenteras tre olika utvecklingsalternativ. I samtliga alternativ utgör Simrishamnsbanan en central del för...Läs mer

Läs mer

2008-11-04

Socialdemokraterna i ny motion: - Förverkliga Simrishamnsbanan!

Efter socialdemokraternas utspel i Dalby presenteras nu en motion för att skynda på förverkligandet av Simrishamnsbanan. Vid en presskonferens i Dalby (se nyhet från 081006) presenterade socialdemokraterna i Region Skåne...Läs mer

Läs mer

2008-10-17

Fler röster gör sig hörda

Allt fler höjer rösten för att Simrishamnsbanan ska förverkligas. Senast ut är Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg som i en debattartikel i Sydsvenskan framhåller Simrishamnsbanans vikt för tillväxten. I en...Läs mer

Läs mer

2008-10-06

Socialdemokraterna: - Förverkliga Simrishamnsbanan!

Vid en presskonferens i Dalby presenterade socialdemokraterna ett initiativ för att skynda på förverkligandet av Simrishamnsbanan. Socialdemokraterna i Malmö, Lund, Staffanstorp, Burlöv, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn samt...Läs mer

Läs mer

2008-09-24

Simrishamnsbanan är avgörande för framtida utveckling

Prognoserna pekar på ett sexdubbelt tågresande år 2037. Det innebär 180 miljoner resor jämfört mot dagens 30 miljoner. Spårtrafiken i Skåne måste utvecklas och Simrishamnsbanan är en av fyra prioriterade satsningar som...Läs mer

Läs mer

Visar resultat 31 till 40 av 88