Nyhetslistning

2008-03-20

Simrishamnsbanebolaget presenteras vid samnordiskt seminarium

Göran Berggren, strategisk planeringschef i Staffanstorps kommun och stark drivkraft bakom Simrishamnsbanan, har nyligen medverkat vid ett samnordiskt seminarium i Stockholm. Inför en intresserad publik berättade han om...Läs mer

Läs mer

2008-01-25

Vi behöver bättre järnväg nu – och fakta talar för det

Att investera i väg är mer lönsamt än att investera i tåg säger Anders Borg. Jo, jo, det beror ju på hur man räknar. En stor del i de samhällsekonomiska kalkylerna utgörs av tidsvärdena. Ju större sammanlagd tidsvinst för...Läs mer

Läs mer

2007-10-15

Simrishamnsbanan som OPS-projekt

Banverket överlämnade sitt förslag till reviderad Framtidsplan till regeringen i juni och Simrishamnsbanan var då ett av många projekt som inte fick vara kvar i planen. Banverkets beslut om att stryka Simrishamnsbanan väckte...Läs mer

Läs mer

2007-06-19

Staffanstorp och Lund vill starta Simrishamnbanebolag

Kommunstyrelsernas arbetsutskott i Staffanstorp och Lund har båda ställt sig bakom förslaget att starta ett Simrishamnsbanebolag för att få igång byggandet av järnvägen Malmö-Staffanstorp-Dalby. ”Vi har tröttnat på...Läs mer

Läs mer

2007-06-11

Starka reaktioner på Banverkets förslag till reviderad Framtidsplan

Regeringen har gett Banverket i uppdrag att föreslå en revidering av befintlig Framtidsplan för perioden 2004-2015, dvs. den plan där första etappen av Simrishamnsbanan finns med. Bakgrunden till revideringen är att...Läs mer

Läs mer

2007-03-12

Förstudien är färdig

Nu har Banverket avslutat förstudien för etapp 1 av Simrishamnsbanan - järnvägen mellan Malmö och Dalby. Banverkets förslagshandling har varit ute på remiss under sommaren och hösten 2006 hos berörda kommuner, länsstyrelse och...Läs mer

Läs mer

2007-03-05

Vem vill dansa med oss?

Kommunalrådet Anders Rubin undrade vem som vill dansa med kommunerna när de bjuder upp till dans om hur Simrishamnsbanan skall finansieras. Något svar på den frågan fick kommunledningarna utefter banan inte när de under fredagen...Läs mer

Läs mer

2007-01-12

Simrishamnsbanan - lockade många under VTI-dagarna i Linköping

Intresset var stort när Simrishamnsbanan presenterades på årets Transportforum i Linköping den 10-11 januari. Transportforum - Nordens största årliga konferens för transportsektorn - är numera en institution. Här samlas hela...Läs mer

Läs mer

2006-11-21

Den där timmen är magisk

Visionen om att ta sig med Pågatåg mellan Malmö och Simrishamn på 57 minuter. Sex skånska kommuner plus Region Skåne är fast beslutna om att det skall bli verklighet. Läs Skånetrafikens artikel om Simrishamnsbanan i Raka vägen...Läs mer

Läs mer

2006-10-23

Simrishamnsbanan värderas högt

Drygt åtta av tio anser att Simrishamnsbanan är ett bra och viktigt initiativ. Det visar den undersökning som genomförts för nätverket Simrishamnsbanan.com. Initiativet att återuppta spårburen tågtrafiken mellan...Läs mer

Läs mer