Nyhetslistning

2006-10-13

Tjuvstart på Simrishamnsbanan

Den 18 juni satte ett omfattande banarbete igång på sträckan Tomelilla-Simrishamn. Syftet var att höja standarden – och få samma standard som eftersträvas på hela Simrishamnsbanan. Den 4 september var banarbetet färdigt och...Läs mer

Läs mer

2006-06-15

Förstudien färdig

Förstudien om järnvägen mellan Malmö – Staffanstorp – Dalby är nu klar. Läs Banverkets pressmeddelande (pdf-format) Läs mer

Läs mer

2006-05-04

Enighet kring centralt stationsläge i Sjöbo

Det kom många besökare till planeringsdagen för Simrishamnsbanan i Sjöbo den 22 mars. Representanter från Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommun var där. Även Länsstyrelsen och Skånetrafiken var närvarande; samtliga för att...Läs mer

Läs mer

2006-03-17

Stationsläget - en central fråga i Sjöbo

Var man ska placera stationerna är en viktig och debatterad fråga bland samtliga kommuner som berörs av Simrishamnsbanan. I Sjöbo går åsikterna isär rörande stationslägesplaceringen och en utredning genomförd av Stellan...Läs mer

Läs mer

2006-02-01

Kommunikationen mellan Dalby och Lund - viktigt för hela Simrishamnsbanan

Banverket är i full gång med förstudien för sträckan Malmö-Dalby, första etappen på Simrishamnsbanan. Många av Dalbys invånare arbetspendlar dock till Lund och ser därför dessa kommunikationsstråk som minst lika viktiga för...Läs mer

Läs mer

2005-11-30

Banverket storsatsar sträckan Tomelilla-Simrishamn

Tågresandet på Österlen ökar som aldrig förr. Antalet resor har nästintill tredubblats de senaste fyra åren och den gamla järnvägen från 1800-talet mellan Tomelilla och Simrishamn är nu i behov av en ordentlig restaurering. Under...Läs mer

Läs mer

2005-11-14

Stor uppslutning vid Banverkets samrådsmöten - Många intresserade av sträckningen mellan Malmö-Staffanstorp-Dalby

Det var trångt vid Banverkets samrådsmöte i Staffanstorp torsdagskvällen den 10 november. Det kom uppemot 150 personer till Stora salen i församlingshemmet för att få information om förstudien kring den planerade järnvägen. Flera...Läs mer

Läs mer

2005-11-02

Banverket bjuder in till möte – Allmänheten kommer till tals och informeras om sträckningen Malmö-Staffanstorp-Dalby.

Arbetet med förstudien har börjat och för att informera kring vad som är på gång samt starta en dialog med allmänheten bjuder Banverket in till samrådsmöten. Totalt kommer det att genomföras tre möten under november månad. Mötena...Läs mer

Läs mer

2005-09-27

Diskussionen gick som på räls - Enad front inför det fortsatta arbetet med Simrishamnsbanan

Den 23:e september samlades politiker och tjänstemän från berörda kommuner, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken och Länsstyrelsen i Rådhuset i Staffanstorp för att diskutera viktiga frågeställningar inför det kommande arbetet...Läs mer

Läs mer

2005-09-26

Dyr bensin kan ge skjuts åt Simrishamnsbanan

Dyr bensin kan ge skjuts åt Simrishamnsbanan, Ystads Allehanda Riksdagskvinnan Karin Svensson Smith gästade Sjöbo och uppmanade åhörarna att fortsätta kämpa för att få till stånd en Simrishamnsbana. Läs mer

Läs mer