Nyhetslistning

2005-09-23

Möte mellan berörda parter i Rådhuset i Staffanstorp.

Händelsen uppmärksammas bland annat av Sydnytt. Ladda ner fullständigt program (pdf-format). Ladda ner deltagarlista (pdf-format). Läs mer

Läs mer

2005-09-12

Simrishamnsbanan - lokal satsning eller snabb regional länk?

Bör Simrishamnsbanan ses som en lokal satsning eller en snabb regional länk? Frågan är svår då det finns många olika åsikter om vad som är det rätta svaret. Med syfte att belysa de olika synsätten samlas berörda kommuner,...Läs mer

Läs mer

2005-08-16

Tilldelningsbeslut offentliggjort

Sökandet efter en konsult som ska genomföra förstudien är nu över. Tilldelningsbeslutet har offentliggjorts och den vinnande konsulten är ÅF med Johan Meurling som uppdragsansvarig. Förstudien kommer att inledas med ett...Läs mer

Läs mer

2005-06-08

Stationen som ett nav i stadsbyggandet

Staffanstorps kommun håller just nu på att handla upp ett antal utredningar som ska ge kommunen idéer och uppslag i förstudiearbetet. Hållplatser i Staffanstorp En av utredningarna riktar fokus på hållplatser i Staffanstorp....Läs mer

Läs mer

2005-05-02

Staffanstorp & Dalby - i väntan på tåget

Förväntningarna är höga från Staffanstorp och Dalby i väntan på att etapp ett av Simrishamnsbanan ska byggas. På båda orterna planerar man nu för tågets ankomst och en stor del av detta planeringsarbete handlar om hur...Läs mer

Läs mer

2005-04-01

Banverket startar förstudien

I vår startar Banverket arbetet med att ta fram en förstudie om ombyggnad/utbyggnad av järnväg på sträckan Malmö-Dalby. Målet med projektet är att i framtiden kunna trafikera sträckan med Pågatåg. Inför förstudien Banverket...Läs mer

Läs mer

2005-01-27

Nu blir det järnväg till Dalby - första etappen av Simrishamnsbanan

För att manifestera projektets stora betydelse för regionen samlas högsta representation i Dalby torsdagen den 27 januari 2005. Banverket startar nu förstudien för sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby - första etappen av...Läs mer

Läs mer

2005-01-01

Framtidsplanen

Framtidsplanen 2004-2015 är nu fastlagd och första sträckan av Simrishamnsbanan, Malmö-Staffanstorp-Dalby, finns med i planen 2010-2015. Nu startar Banverkets formella planeringsprocess med en...Läs mer

Läs mer

2004-05-03

Gott och blandat om infrastrukturplanerna för 2004 till 2015

Regeringen presenterade den 17:e februari tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna en överenskommelse om väg- och järnvägsinvesteringar för planperioden 2004-2015. Överenskommelsen innefattar beslut om de...Läs mer

Läs mer

2004-03-05

Nu har beslutet om den första etappen av Simrishamnsbanan tagits.

Nu har beslutet om den första etappen av Simrishamnsbanan tagits.Ny ordalydelse i Framtidsplanen. Läs mer i näringsdepartementets pressmeddelande: Malmö-Staffanstorp-Dalby, 100 miljoner kronor 2010-2015....Läs mer

Läs mer