Planeringen

Trafikverket Region Syd har tagit beslut avseende Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla. Beslutet innebär att planläggningen av projektet avbryts och att avgränsningen av riksintresset Simrishamnsbanan justeras till att omfatta det valda lokaliseringsalternativet. Den justerade korridoren redovisas på kartor. Beslutet och kartor finns publicerat på Simrishamnsbanans projektplats på Trafikverkets webbplats här »

Vill du veta mer om hur en järnväg blir till? Trafikverket beskriver de olika stegen i planeringsprocessen här »