Projektet

Simrishamnsbanan är järnvägsprojektet som kortar restiden och ökar resutbudet mellan Malmö och Simrishamn. Järnvägen gör regionen "lite rundare" och sträckan Malmö – Simrishamn får ett fullt rimligt pendlingsavstånd – med en restid på under en timme. För första gången på över 40 år blir då tåget ett snabbare alternativ än bilen.

Bakom Simrishamnsbaneprojektet står Nätverket Simrishamnsbanan.com. I nätverket ingår representanter från Skånetrafiken samt från de sex kommuner där tåguppehåll planeras: Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Enade arbetar vi för att Simrishamnsbanan skall återuppstå.


Det ihärdiga arbetet har burit frukt och Simrishamnsbanan har under de gångna åren tagit ordentliga kliv mot att bli en realitet.