En smidig resväg

Simrishamnsbanan länkar samman östra och västra Skåne. Tåglinjen utnyttjar främst befintliga spår och banvallar, vilket gör att ingreppen i miljön blir små.

När Simrishamnsbanan är utbyggd kan ett tåg i timmen avgå på sträckan Simrishamn-Malmö och ett tåg i halvtimmen på sträckan Sjöbo-Malmö.

Tågen kommer att vara tysta, snabba och anpassade till personer med funktionshinder. Restiden med tåg mellan Simrishamn och Malmö C beräknas bli 57 minuter. För första gången sedan 1960 blir det därmed möjligt att resa snabbare med tåg än med bil mellan Simrishamn och Malmö.

Med femton turer per dygn i vardera riktningen knyts Skånes östra delar närmare den arbetsmarknad, utbildning och service som finns i västra Skåne.